Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Regulamin usługi "Książka na telefon"

REGULAMIN USŁUGI
„Książka na telefon”

 

§ 1.

1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Ełku

2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

3.Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00.
tel. 87 621-80-86 (w wypożyczalni dla dorosłych)

4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku raz w tygodniu – w czwartek

5. Przy zapisie Czytelnik powinien:

a)  okazać aktualny dokument tożsamości,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z dnia 24 maja 2018 r.

6. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO).

7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).

2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.

3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

 

§ 3.

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

 

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.

4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.


 

§ 5.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.

2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

 


Data publikacji: 19.05.2017 (13:28)Data aktualizacji: 25.05.2018 (11:13)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-WróbelOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbelliczba wejść: 4058
25 maj 2018 (11:13)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Regulamin usługi "Książka na telefon"
19 maj 2017 (13:28)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Regulamin usługi "Książka na telefon"

Przejdź do góry strony