Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ochrona Danych Osobowych

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który udziela informacji
3. W sprawachzwiązanych z danymi osobowymi informacji udziela Inspektor Danych Osobowych, e-mail: iod@biblioteka.elk.pl, tel. 087 621-80-89.
4.  Celem przetwarzania danych jest prowadzenie statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Miejskiej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.
5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku jako administrator danych przetwarza dane osobowe w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej na podstawie wyrażenia zgody.
6. Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
7. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Regulaminu biblioteki.
9. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
10. Dbając o prywatność czytelników wszystkie posiadane dane osobowe są należycie zabezpieczone.

Data publikacji: 13.06.2018 (14:52)Data aktualizacji: 13.06.2018 (14:52)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-WróbelOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbelliczba wejść: 3345

Przejdź do góry strony