Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 17 gru 2019 (13:10)

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Stanowisko: konserwator

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU

UL. ARMII KRAJOWEJ 17B

19-300 EŁK

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KONSERWATOR

 

 

1. Wymagania:

1) Wykształcenie co najmniej zawodowe.

2) Doświadczenie w pracy konserwatora.

3) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.

4) Umiejętność dobrej organizacji pracy.

5) Umiejętność pracy w zespole.

6) Wysokie umiejętności komunikacyjne.

6) Sumienność, dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków.

7) Wysoki poziom kultury osobistej.

8) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów sanitarnych.

 

2. Zakres obowiązków:

1) Wykonywanie prac naprawczo – remontowych na terenie biblioteki.

2) Dbanie o stan techniczny sprzętu (systematyczne kontrolowanie i bieżąca naprawa uszkodzeń na terenie budynku).

3) Dbanie o ogródek biblioteki.

4) Zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek.

5) Utrzymanie porządku wokół biblioteki.

6) Odpowiedzialność za powierzone mienie.

7) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora biblioteki.

8) Współpraca z pracownikami biblioteki przy organizowanych imprezach.

9) Dbanie o infrastrukturę techniczną imprez.

 

3. Początek zatrudnienia:

 

od 01.12.2019 r.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) Curriculum vitae  (CV),

2)  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku konserwatora,

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4) Oświadczenie zawierające klauzule o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie
z art. 6 ust. 1 .lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z dopiskiem:

”NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA”
w terminie

 

do 28 listopada 2019 r.

 

Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

6. Ilość etatów:

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Iwona Adeszko

 

 

Informację dotyczący danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej
w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
87 621-80-89 lub pod adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl

3.Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Data publikacji: 13.03.2019 (15:02)Data aktualizacji: 17.12.2019 (13:10)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-WróbelOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbelliczba wejść: 770
17 gru 2019 (13:10)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Stanowisko: konserwator (usunięto)
20 lis 2019 (08:30)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Stanowisko: konserwator
16 mar 2019 (17:54)Kamil Niedźwiecki»Stanowisko: szatniarz
13 mar 2019 (15:02)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Stanowisko: szatniarz

Przejdź do góry strony