Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Stanowisko: szatniarz

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU
UL. ARMII KRAJOWEJ 17B 19-300 EŁK
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY SZATNIARZ


1. Wymagania:
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku szatniarza,
- znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów sanitarnych,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność, dokładność i punktualność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- wysoki poziom kultury osobistej,
- odpowiedzialność za wykonywane obowiązki,
- łatwość w komunikacji.

2. Zakres obowiązków:
- obsługa szatni,
- utrzymanie czystości miejsca pracy, wejścia i otoczenia biblioteki,
- dbałość o estetykę,
- odpowiedzialność za powierzone mienie,
- inne prace zlecone przez dyrektora.

3. Początek zatrudnienia:
od 01.04.2019 r.

4. Wymagane dokumenty:
- curriculum vitae (CV),
- oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku szatniarza,
- oświadczenie zawierające klauzule o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 .lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”. (załącznik nr 1)

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać osobiście lub na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk z dopiskiem: ”NABÓR NA STANOWISKO SZATNIARZ” w terminie: 25 marca 2019 r. do godz. 1400 . Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej.

6. Ilość etatów:
1

7. Informację dotyczący danych osobowych:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
- W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 87 621-80-89 lub pod adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl
- Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
- Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
- Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. - Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Data publikacji: 13.03.2019 (15:02) Data aktualizacji: 16.03.2019 (17:54)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel Osoba modyfikująca: Kamil Niedźwiecki
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbel liczba wejść: 192
Rejestr zmian