Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Stanowisko: konserwator

 DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ

W EŁKU

UL. ARMII KRAJOWEJ 17B
19-300 EŁK
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR 
 
 
1. Wymagania:
 
1) Wykształcenie co najmniej zawodowe.
2) Doświadczenie w pracy konserwatora,
3) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora,
4) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów sanitarnych,
5) Umiejętność dobrej organizacji pracy,
6) Umiejętność pracy w zespole,
7) Uprawnienia do pracy na wysokościach,
8) Sumienność, dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków,
9) Wysoki poziom kultury osobistej.
  
2. Zakres obowiązków:
 
1) Wykonywanie prac naprawczo – remontowych na terenie biblioteki,
2) Dbanie o stan techniczny sprzętu (systematyczne kontrolowanie i bieżąca naprawa uszkodzeń

na terenie budynku),
3) Dbanie o ogródek biblioteki,
3) Zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek,
4) Utrzymanie porządku wokół biblioteki,
5) Odpowiedzialność za powierzone mienie,
6) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora biblioteki,
  
3. Początek zatrudnienia:
 
od 03.09.2018 r.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
1) Curriculum vitae  (CV),
2) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora,
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) Oświadczenie zawierające klauzule o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 .lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji

w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych.
  

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Oferty należy składać osobiście lub na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z dopiskiem: ”NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA” w terminie

do 15 sierpnia 2018 r.

Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej.
 
6. Ilość etatów:
 
1


 
Dyrektor: Iwona Adeszko
Data publikacji: 18.07.2018 (10:18) Data aktualizacji: 07.08.2018 (10:08)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel Osoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbel liczba wejść: 531
Rejestr zmian