Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
Formularz wyszukiwania

Wyciąg z rejestru zmian - 09 mar 2015 (07:21)

Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o naborze

Stanowisko: Informatyk

Miejsce pracy: Ełk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

 

Ogłoszono dnia: 09.03.2015 r.

Zlecający: Miejska Biblioteka Publiczna

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

   

  a) wymagania niezbędne

   

  - wykształcenie wyższe,

  - znajomość języka angielskiego,

  - wiedza o dostępie do informacji publicznych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania,

  - umiejętność tworzenia stron internetowych i ich administrowania,

  - wiedza na temat Biuletynu Informacji Publicznej.

   

  b) wymagania dodatkowe

   

  - podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,

  - kreatywność,

  - umiejętność pracy w zespole,

  - umiejętność szybkiego działania pod presją czasu,

  - zaradność i dobra organizacja pracy.

   

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) bieżące nadzorowanie oraz konserwacja sieci komputerowej w MBP oraz

  Filii nr 1,

  b) nadzór nad sprawnym działaniem programu SOWA,

  c) natychmiastowe reagowanie na wszelkie zgłaszane usterki w sprzęcie komputerowym,

  d) nadzór i aktualizacja strony internetowej MBP,

  e) rozwijanie sieci komputerowej w bibliotece,

  f) rozwijanie i wzbogacanie oferty Biblioteki w techniki informatyczne,

  g) udostępnianie sprzętu komputerowego i internetu użytkownikom Biblioteki.

  h) pełnienie funkcji ASI i API
   

 3. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys (CV),

  b) list motywacyjny,

  c) dokument poświadczający wykształcenie /kopia dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,

  d) kserokopie świadectw pracy,

  e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   

 4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  a) Termin:

  18. 03. 2015 r.

  b) Sposób:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku ul. Armii Krajowej 17B lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w terminie do dnia roku do godz. .12:00

  Aplikacje, które wpłyną do MBP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  c) Miejsce:

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

  ul. Armii Krajowej 17B, 19- 300 Ełk


 

 1. Informacje dodatkowe:

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku /www.biblioteka.elk.pl/

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

  Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Data publikacji: 09.03.2015 (07:21) Data aktualizacji: 09.03.2015 (07:21)
Osoba publikująca: Kamil Niedźwiecki Osoba modyfikująca: Kamil Niedźwiecki
Autor: Kamil Niedźwiecki liczba wejść: 409
Rejestr zmian